top of page

Referensuppdrag

1.

Ett av Sveriges största kreditupplysningsföretag var i behov av att regelbundet skicka ut kreditinformation om Sveriges alla företag och personer. Av olika skäl kan informationen inte distribueras via nätet utan måste levereras fysiskt på CD och USB. Då kreditinformation alltid är en färskvara låg utmaningen i att på så kort tid som möjligt distribuera ut materialet till sina uppdragsgivare, dessutom till en låg kostnad. Duplikat tog fram en lösning där vi på bara några timmar efter att underlaget levereras ha hundratals CD och USB-minnen klara, paketerade och inlämnade till posten för distribution till kreditupplysningsföretagets kunder. Duplikat har nu levererat denna tjänst i många år med veckovis regelbundenhet. Styrkan ligger i att hålla flexibilitet i en produktionskedja som kräver snabbhet och yttersta kvalitet. Varje mottagare skall vara säker på att få sin CD eller USB med korrekt data i rätt tid varje vecka. Förutom informationen kopierad och verifierad på varje CD och USB skall det givetvis vara ett snyggt tryck på varje enhet, ibland bifogade följebrev samt en kundvänlig, kostnadseffektiv och miljömedveten förpackning till varje mottagare. Allt löses kontinuerligt på bara några timmar. I tjänsten från Duplikat ingår även ett miljömässigt fördelaktigt retursystem där slutkunden mot en belöning kan returnera USB-minnet så att det kan återanvändas på nytt. En ökad kundnöjdhet i form av premie till slutkund samt att USB miljömässigt kan återanvändas ett stort antal gånger istället för att producera ett nytt vid varje utskickstillfälle.

2.

Många industriföretag och andra aktörer har många olika mjukvaror till sina produkter och system. Mjukvaror och program som uppdateras löpande och som behöver levereras fysiskt med de maskiner och system som levereras. För ett stort industriföretag som idag är världens största tillverkare av radar för nivåmätning har Duplikat sedan många år tillbaka ansvar för att just-in-time leverera företagets olika mjukvaror på CD, DVD och USB. Mjuk- och programvarorna uppdateras löpande och förutom mjukvaran är det manualer på papper, omslag och förpackningar som i samma takt som mjukvaruuppdateringen också behöver uppdateras löpande. Duplikat har ett genomarbetat system för att upprätta ett ”bibliotek” av uppdragsgivarens olika mjukvaror där vi på ett kvalitetssäkrat sätt ser till att den senaste versionen alltid finns baserat på företagets uppdateringar. Därefter får Duplikat avropsbeställningar på respektive mjukvara som på kort tid skall produceras och levereras till företaget för vidare distribution med företagets produkter. Eftersom det handlar om mjukvara som uppdateras ofta vill man hålla lagernivån nere. Det är därför av yttersta vikt att leveranser sker i exakt rätt tid, på uppdragsgivarens angivna datum, så att företagets produktions- och leveransschema av system till slutkund inte äventyras. I uppdraget ingår att säkerställa att all mjukvara kopieras och verifieras korrekt på varje CD, DVD och USB. I flera fall skall de dessutom paketeras i särskilt anpassade förpackningar där manualer skall tryckas och läggas med, omslag samt produktetiketter skall produceras och appliceras. Allt klart för leverans till slutkund. Viss mjukvara är särskilt systemanpassad och kräver därför även specialkopiering och verifiering för att fungera i de system som företaget levererar. Det löser vi på Duplikat med våra specialmaskiner som kan kopiera och verifiera media på många olika sätt. Eftersom våra system inte är bundna av något särskilt operativsystem och är helt stand-alone finns det inga begränsningar i vad som kan kopieras. Hela processen är kvalitetssäkrad från att vi får in mjukvara, gör provexemplar till uppdragsgivare och till slutlig produktion av de exemplar som löpande levereras mot avropsbeställningar. Utmaningen ligger i att hålla korrekt lager av material för kunden samt att styra upp alla mjukvaror så att vi på så kort tid som vår uppdragsgivare kräver kunna leverera de olika mjukvarorna fysiskt på USB DVD eller CD. Korrekt förpackade och levererade exakt i tid. Denna typ av uppdrag är vi på Duplikat specialiserade på.

Utmana oss gärna med just dina behov, vi är flexibla och står alltid redo att hitta en anpassad lösning för just er.

Kontakta oss!

Duplikat Sweden AB

Box 249

423 23 TORSLANDA

031-566540

info@duplikat.com

Organisationsnummer: 556579-3642

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram

Vi återkopplar snarast!

bottom of page