Distribution och lagerhållning för CD, DVD och Blu-ray

distribution

Förutom att paketera skivor i förpackningar med trycksaker står Duplikat även till tjänst med all form av sortering, paketering och kuvertering av trycksaker och dylikt som man kan tänkas behöva. Duplikat har en egen avdelning för detta ändamål och det finns därför heller inga krav på att det är någon CD/DVD-skiva som skall packas med, vi utför allt efter behov.

Vi tillhandahåller även all form av distribution som t ex brevutskick i Sverige eller utomlands, paketutskick, fördelning av producerat material till olika mottagare etc. Fullt flexibelt, efter dina önskemål. Vi kan trycka följebrev och övriga trycksaker, kuvert samt även stå till tjänst med svarstjänst och returhantering. För mottagaren ser allt ut som om det kommer direkt från dig som uppdragsgivare om du önskar även om det är vi som utfört själva distributionen. Vi har ett väl utarbetat system för detta.

I vårt stora lager lagerhåller vi skivor och annat material för våra uppdragsgivare, t ex material till utskick som skall göras med jämna mellanrum eller material som skickas ut efterhand som det beställs från säljenheter, kunder eller liknande.

Vi har alla lösningar du behöver, flexibelt och kostnadseffektivt. Kontakta oss med behov så tar vi fram en skräddarsydd lösning.