CD, DVD & Blu-ray

infoVi ger din CD/DVD/Blu-ray-produktion ett fullskaligt, professionellt utseende till en låg kostnad vid alla volymer, tidsanpassat och flexibelt efter dina behov. 200 DVD-skivor till säljkonferensen på fredag? 2000 CD-skivor till mässan nästa vecka? Tomma CD eller DVD-skivor med tryck på?         Inga problem!

CDDVDBD-3

Vi trycker och kopierar / pressar skivan samt paketerar den efter önskemål. Med 17 år i branschen och ett modernt och kontinuerligt utbyggt produktionssystem har vi den kompetens och de resurser som krävs för att mycket snabbt leverera efter dina krav och önskemål.

Du hittar mer information om hur enkelt du beställer och lämnar in material genom klicka här eller till höger under Beställ så här.

Vi producerar och debiterar exakt den volym som beställs, utan startkostnader eller överupplagor.
Efterbeställning kan enkelt och snabbt göras då vi kostnadsfritt automatiskt arkiverar allt material, både grafiskt och innehållsmässigt.

Räkna in tidskostnad och värdet i att snabbt och enkelt få professionellt producerade skivor så märker du snabbt att det inte lönar sig att kopiera skivorna själv.

Lämna jobbet till oss – vi är proffs på det vi gör!

CDDVDBD-1

Att framställa CD, DVD och Blu-ray -skivor har många benämningar. Kopiera, trycka, bränna, duplicera, replicera, pressa eller tillverka CD, DVD eller Blu-ray är några av de namn på tillverkningsprocessen som förekommer. Skivorna produceras på olika sätt beroende på upplaga. Vid volymer upp till ca 500 st är det vanligast med kopiering, även benämnt bränning eller duplicering, på inspelningsbara CDR, DVD-R, DVD+R eller Blu-ray-skivor. I vår produktion använder vi endast högkvalitetsmedia från japanska Taiyo Yuden som är erkänt den ledande tillverkaren av lagringsmedia och som dessutom uppfann och innehar patent på CDR-skivan. Att använda media av högsta kvalitet är mycket viktigt av flera skäl, främst för kompatibiliteten och för att vi skall kunna lämna garanti på att våra producerade skivor fungerar i alla spelare och läsare. En annan aspekt är att skivan skall vara läsbar under mycket lång tid framöver. I en lågprisproduktion med en billig skiva finns risker i försämrad kompatibilitet och en väsentligt försämrad livslängd.
Vid större produktioner, vanligtvis vid 500 exemplar eller fler från samma original, är det ekonomiskt lönsamt att pressa skivor istället för att kopiera dem. Funktionellt sett blir slutprodukten samma som vid CD/DVD/Blu-ray-kopiering. Produktionstiden är längre för pressning jämfört med vanlig kopiering men kostnaden blir lägre vid större volymer.

Vid pressning läggs trycket och innehållet till skivan in i samma process som den fysiska tillverkningen till skillnad från kopiering som innebär tryck och kopiering av en sedan tidigare fysiskt tillverkad brännbar skiva anpassad för denna typ av produktioner.