Duplikat Sweden AB Tryck kopiering duplicering produktion av CD DVD Blu-ray USB

Duplikat - din leverantör av CD DVD Blu-ray och USB produktioner.


Tillverkning, kopiering, tryck, paketering och distribution av din produktion precis efter önskemål – snabbt och mycket flexibelt.


Vi står även till tjänst med förädling av ditt innehåll och andra relaterade tjänster.

Vi finns i Torslanda , Göteborg och levererar produktioner lika effektivt över hela sverige oavsett om ni finns i Stockholm , Malmö , Luleå och Visby.

| Kopiering av CD DVD Blu-ray | Tomma skivor med tryck | Pressning av CD DVD Blu-ray | Produktion av innehåll | Skydd av din skiva | Streckkoder | Paketering, distribution och lagerhållning |

Kopiering av CD DVD Blu-ray

Vi ger din CD/DVD/Blu-ray-produktion ett fullskaligt, professionellt utseende till en låg kostnad vid alla volymer, tidsanpassat och flexibelt efter dina behov.

200 DVD-skivor till säljkonferensen imorgon? 2000 CD-skivor till mässan på fredag? Inga problem!

Vi kopierar skivan, trycker, UV-lackar samt paketerar den efter önskemål.
Önskas förpackning med trycksak eller någon tryckt kartongförpackningar ordnar vi även det. Vi arbetar mycket snabbt och flexibelt med moderna maskiner, vilket gör att vi kostnadseffektivt utför arbeten med ner till ett par timmars leveranstid.

Praktisk information om materialinlämning och hantering hittar du i vårt Kundcenter.

Denna tjänst är som en print-on-demand tjänst för CD/DVD/Blu-ray-skivor. Vi kallar det disc-on-demand.

Vi producerar och debiterar exakt den volym man behöver, utan startkostnader eller överupplagor.
Efterbeställning kan enkelt och snabbt göras då vi kostnadsfritt automatiskt arkiverar allt material, både grafiskt och innehållsmässigt.

Räkna in tidskostnad och värdet i att snabbt och enkelt få professionellt producerade skivor så märker du snabbt att det inte lönar sig att kopiera skivorna själv.

Lämna jobbet till oss - vi är proffs på det vi gör!


Tomma skivor med tryck

Stärk företagets image genom att använda brännbara CDR/DVD/Blu-ray-skivor med eget tryck på när du själv bränner och förmedlar skivor!

Vi trycker i volymer från så lite som 10 st upp till tusentals till en låg styckkostnad utan startavgifter!
Vi levererar skivorna i förpackningar efter önskemål samt ombesörjer även trycksak till dem vid behov.

Våra brännbara skivor håller erkänt högsta kvalitet. Vi använder endast Grade-A skivor från ledande japanska tillverkare i vår produktion. En bra kvalitetsskiva fungerar alltid problemfritt vid bränning, är kompatibel med samtliga på marknaden existerande CD-brännare/läsare och har mycket lång livslängd avseende det material som bränts på skivan.


Pressning av CD DVD Blu-ray

Vid större produktioner, vanligtvis vid 1000 exemplar eller fler från samma original, är det ekonomiskt lönsamt att pressa skivor istället för att kopiera dem. Funktionellt sett blir slutprodukten samma som vid CD/DVD/Blu-ray-kopiering. Produktionstiden är längre för pressning jämfört med vanlig kopiering men kostnaden blir lägre vid större volymer.

Proceduren för inlämning av grafiskt underlag för tryck av label (skivtrycket) och innehållet som skall läggas in på skivorna fungerar på samma sätt som vid tjänsten kopiering. Läs mer under Kundcenter.

Vid pressning läggs trycket och innehållet till skivan in i samma process som den fysiska tillverkningen till skillnad från kopiering som innebär tryck och kopiering av en sedan tidigare fysiskt tillverkad brännbar skiva anpassad för denna typ av produktioner.


Paketering, distribution och lagerhållning

Förutom att paketera skivor i förpackningar med trycksaker står Duplikat även till tjänst med all form av sortering, paketering och kuvertering av trycksaker och dylikt som man kan tänkas behöva. Duplikat har en egen avdelning för detta ändamål och det finns därför heller inga krav på att det är någon CD/DVD-skiva som skall packas med,
vi utför allt efter behov.

Vi tillhandahåller även all form av distribution som t ex brevutskick i Sverige eller utomlands, paketutskick, fördelning av producerat material till olika mottagare etc. Fullt flexibelt, efter dina önskemål. Vi kan trycka följebrev och övriga trycksaker, kuvert samt även stå till tjänst med svarstjänst och returhantering. För mottagaren ser allt ut som om det kommer direkt från dig som uppdragsgivare om du önskar även om det är vi som utfört själva distributionen. Vi har ett väl utarbetat system för detta.

I vårt stora lager lagerhåller vi skivor och annat material för våra uppdragsgivare, t ex material till utskick som skall göras med jämna mellanrum eller material som skickas ut efterhand som det beställs från säljenheter, kunder eller liknande.

Vi har alla lösningar du behöver, flexibelt och kostnadseffektivt. Kontakta oss med behov så tar vi fram en skräddarsydd lösning.


Produktion av innehåll

Vill du förädla informationen som skall förmedlas?

För mottagaren av en CD/DVD-skiva är det trevligare att mötas av exempelvis en snygg autostartande meny istället för mappar eller filer direkt brända på skivan som det så ofta blir.

Vår multimediaavdelning sätter enkelt och snyggt ihop din meny, presentation eller bygger ett interface till din skiva. Du levererar materialet till oss; filer av alla de slag, PDFer, word-filer, bilder, filmer, vad du vill, så går vi igenom önskemålen och skapar därefter.

Givetvis kan vi även klippa och redigera film för DVD eller andra format, bygga menyer och allt som hör till detta.


Skydd av din skiva

Har du behov av att skydda innehållet på skivorna för obehöriga?

Vi erbjuder ett system för kryptering av innehållet på CD/DVD-skivan. För att överhuvudtaget komma åt innehållet på skivan måste användaren ange lösenord. Den del av skivan man valt att kryptera låses då upp för användaren och skivan kan sedan användas helt normalt.
Ett mycket säkert sätt att inte låta obehöriga komma åt innehållet på skivan utan lösenord. Detta system kan även användas för individuell distribution, med andra ord kan varje användare få en unik CD/DVD med ett individuellt lösenord. Kontakta oss för mer information om hur vi kan stå till tjänst.


Streckkoder

Duplikat har avtal med GS1 Sweden och hjälper till när du behöver streckkodsmärka din produkt, t ex om de skall säljas i butik eller lagerföras i ett större lagersystem som kräver att produkten avläses med streckkod.

Proceduren är enkel, vi tilldelar din produkt ett unikt artikelnummer och tar fram en streckkod som vi sedan trycker på skivan, förpackningen eller önskad trycksak. Artikelnumret ingår i GS1-serien och kan användas över hela världen enligt GS1-standarden. För mer information - kontakta oss!