Stor kapacitetsökning för kopiering av USB-minnen!

Vi har nu installerat en ny maskin för kopiering av USB-minnen. Intresset för USB ökar snabbt och med den nya maskinen kan vi på mycket kort tid kopiera stora volymer USB-minnen. Läs gärna mer om våra USB-tjänster här: www.duplikat.com/tjanster/usb.
super_118t_a